> Strona główna > Artykuły > Watykan > Dogmaty – Przedmowa
Artykuły
Semper invicta

8023 - WyświetleńTajne Szyfry Biblii
4276 - WyświetleńDogmaty – Przedmowa
Dogmaty – Przedmowa
Data 21/06/2010 13:28  Autor Magdala  Kliknięć 4275  Język Polish
Historia religii została tak ukształtowana by wprowadzić stałą kontrolę nad wiernymi poprzez strach przed nieznanym.


 
Dogmaty – Przedmowa

Historia religii została tak ukształtowana by wprowadzić stałą kontrolę nad wiernymi poprzez strach przed nieznanym.

                W taki sposób przywódcy religijni zachowywali przewagę kosztem wiernych szczerze poszukujących oświecenia i zbawienia.
                Ludzie w pełnym zaufaniu wierzą w fikcyjne dogmaty ustanowione przez człowieka a nie Boga, częstokroć graniczące z fantazją, a mimo to ich nie kwestionują.
                Kościół chrześcijański nadal utrzymuje większość kompletnie absurdalnych dogmatów pochodzących jeszcze z epoki średniowiecza nie zważając na obecne odkrycia i fakty.
                Kościół nauczał, że pierwszymi ludźmi byli Adam i Ewa. W roku 1871 Karol Darwin zdyskredytował to twierdzenie Kościoła przedstawiając swoje dzieło „O pochodzeniu człowieka”, w którym to zawarł, że człowiek tak jak i wszystkie formy życia na planecie ewoluował na drodze selekcji naturalnej i materii genetycznej trwającej setki tysięcy lat.
                Ogłoszenie tej teorii przeraziło religijnie myślące społeczeństwo, które odmówiło akceptacji przyjęcia nowej doktryny, bowiem była ona dla wiernego nie do przyjęcia, gdyż godził w najważniejsze nauki chrześcijańskie.
                Skoro Adam i Ewa nie byli pierwszymi ludźmi a zarazem rodzicami na Ziemi, to nie mogło być grzechu pierworodnego, a tym samym pokuta traciła swe uzasadnienie.
                Niektórzy ludzie zaczęli się zastanawiać i szukać wyjaśnienia, w ten sposób spore grono odeszło od wiary,
                Kapłani zaczęli szukać nowych wiernych.
                Wielu misjonarzy chrześcijańskich wysłano w inne zakątki świata dotąd nie tknięte religią Katolicką.
                Nowa epoka chrześcijaństwa rozpoczęła się na ziemiach indyjskich i afrykańskich gdzie ludzie nie słyszeli o Karolu Darwinie.
                Przez wiele stuleci rozmaite spekulacje na temat tekstów biblijnych stały się interpretacjami, które następnie Kościół uczynił dogmatami.
                Pojawiające się coraz to nowsze doktryny przedstawiano społeczeństwu jako fakty.

W szkołach i Kościołach nie informuję się wcale, że ewangelia Marka, Mateusza i Łukasza nie posiadające prawie wspólnych tekstów, które oznajmiałyby te same fakty.

                Na przykład Łukasz napomyka o żłobie, o którym milczą pozostałe ewangelie.
                Nie ma też ani słowa w żadnej z tych ewangelii o stajence, która de facto stała się nieodłączną częścią ludzkiej tradycji MT(2,11) „Weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego Maryją”.
                Tego rodzaju selektywne nauczanie stosują nauczyciele religii Katolickiej, gdzie zamiast prawdy chrześcijańskie dzieci poznają wygładzoną opowieść o znamionach baśni gdzie wykorzystuje się manipulacyjnie widowiskowe fragmenty poszczególnych ewangelii mianując je w jedną ubarwioną historię, której nikt nigdy nigdzie nie napisał.
                Mateusz wyraźnie twierdzi, że Jezus narodzony leżał w domu.

Obecnie wielu ludzi uważa Nowy Testament za zbiór świętych tekstów, które są według nich niepodważalne oraz są zapisem słów samego Boga a to z kolei jest jedyną drogą do zbawienia.

                Istnieją dowody na liczne fałszerstwa dokonane w Nowym Testamencie przez ludzi pragnących wykorzystać postać Boga do własnych celów i władzy.
                Kanon Nowego testamentu został ukształtowany dopiero w czasie Soborów w Hiponie i Kartaginie w latach 393-397 n.e., to jest ponad 360 lat po wydarzeniach, o których opowiadają zawarte w nich teksty.
                Koester „Tylko dogmatyczne uprzedzenia mogą skłaniać do poglądu, że wyłącznie pisma kanoniczne mogą rościć sobie prawo do pochodzenia od apostołów a co za tym idzie – historycznego pierwszeństwa".
                Dokonane na przestrzeni wieków badania naukowe obaliły wiele dogmatów Kościelnych takich jak to, że Jezus założył Kościół, że przyszedł na świat w wyniku niepokalanego poczęcia, jednak i na to znaleziono radę najpierw Pius IX ogłosił się nieomylnym co było równe precedensowi powstania nowego rodzaju władzy przyznanej nad wszystkimi wiernymi, a następnie jak społeczeństwo a nawet liczne szeregi Kapłanów wystąpiły przeciw temu dogmatowi z oburzeniem wówczas szybko zaserwowano nowy dogmat o treści : Kościół ma zawsze rację w każdych okolicznościach i w każdej kwestii.


Magdala